Onderzoeken

In de zwangerschap zijn er verschillende onderzoeken mogelijk, namelijk screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Je beslist zelf of je ze wilt.

 

Prenatale screening

Alle zwangere vrouwen kunnen sinds 2008 vragen om een prenataal screeningsonderzoek. Zo’n screening staat dus los van je leeftijd, je gezondheid of de gezondheid van je familieleden. Dit betekent dus dat je ook screening kunt laten verrichten als er op voorhand geen reden is om aan te nemen dat je een grotere kans hebt op het krijgen van een kindje met een aangeboren afwijking.

Er zijn twee soorten onderzoeken mogelijk:

  • Screening op down-, edwards- en patausyndroom
  • 20 weken echo.

 

 

Folder: Prenatale screening

 

20 weken echo

Bij de 20-weken echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby. Zo wordt er gekeken naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje of een open schedeltje. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Kies je ervoor om deze echo te laten doen, houd er dan rekening mee dat ook andere afwijkingen kunnen worden gezien. De echo brengt geen risico’s met zich mee.

Als bij de 20-weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal wordt vervolgonderzoek aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek oftewel een Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO) door een gynaecoloog.

De 20 weken echo kan worden uitgevoerd in onze eigen verloskundigenpraktijk, kom je in aanmerking voor een GUO zullen we je doorverwijzen naar het UMCG.

Folder: 20 weken echo

 

NIPT

Voor de NIPT kom je alleen in aanmerking als uit de combinatietest blijkt dat de baby een verhoogde kans heeft op een aangeboren aandoening. Dit betekent dat NIPT alleen wordt uitgevoerd en vergoed als de combinatietest uitwijst dat er vervolgonderzoek nodig is. NIPT is een vervolgonderzoek op de combinatietest; je bepaalt zelf of je gebruik wilt maken van NIPT.

De test kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Dan worden er een aantal buisjes bloed bij jou afgenomen. Tijdens de zwangerschap zit er in jouw bloed DNA van de ongeboren baby. Jouw bloed kan worden onderzocht om chromosomale afwijkingen bij de baby te vinden. De test kan geen miskraam veroorzaken.

Folder: Prenatale screening

 

Wil je meer informatie over onderzoeken in de zwangerschap, kijk dan op:

Kwaliteitsregister

In de praktijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Uiteraard zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

 

Deze inschrijving is een officieel keurmerk dat aantoont dat de praktijk werkt volgens de richtlijnen en standaarden van de KNOV. Voor meer informatie kun je terecht op www.knov.nl.

Contact

Hoofdstraat 9, 9501 CL Stadskanaal

Praktijk: 0599 65 22 47

Spoed: 06 13 33 55 51

Fax: 0599 65 84 07

E-mail: info@verloskundigenflow.nl